Samen Sterker en Slagvaardiger

Imperial Tree: Samen Sterker en Slagvaardig

Het Imperial Tree initiatief gaat over het opzetten van een intensieve samenwerking tussen bedrijven die Best-of-Breed oplossingen aanbieden. Het gaat hier om een unieke combinatie van kennis en oplossingen uit verschillende vakgebieden die noodzakelijk zijn voor de invulling van complexe waardeketens. Een samenwerking waarbij een meetwaarde of status indicatie uit een fysieke asset, via sensoren, een beveiligde en gezoneerd netwerk direct leidt tot de voor de business relevante afweging en actie. Of deze actie nu preventief onderhoud betreft, of het uitstellen van een investeringsbeslissing. Het stelt de netbeheerder in staat zich te richten op de voor haar relevante zaken. Een samenwerking waarbij de operationeel technische mindset (“OT”) naadloos wordt gecombineerd met zowel een IT als organisatorisch perspectief.

Gebruik Imperial Tree als integrale oplossing