Samen Sterker en Slagvaardiger

Imperial Tree: Terug naar de essentie

24/7 Energie leveren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten. Dat is waar de netbeheerder in essentie voor staat opgesteld. Daarnaast is het faciliteren en stimuleren van maatschappelijke ontwikkelingen (energie transitie) een taak die de netbeheerder tot haar taakstelling rekent. Beide taken hebben een grote maatschappelijke relevantie. Welvaart, welzijn en economische groei zijn immers ondenkbaar bij het het ontbreken van een betrouwbare energie infrastructuur en initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Terug naar de essentie

Imperial Tree is een samenwerkingsverband van gerenommeerde marktpartijen die samen in staat zijn om netbeheerders de mogelijkheid te bieden zich te richten op hun kerntaak en daarin te excelleren.