Samen Sterker en Slagvaardiger

Imperial Tree: End-to-End oplossingen

Om als netbeheerder richting de toekomst slagvaardig te kunnen blijven, zijn aanvullende competenties noodzakelijk. De introductie van nieuwe geavanceerde apparatuur vraagt om heel andere kennis en competenties dan nu nog maar mondjesmaat beschikbaar is binnen de netbeheerder organisaties. Een globale indruk van hoe de moderne apparatuur en technologie werkt, is richting de toekomst ontoereikend. Vergaand specialisme zal worden gevraagd.

Gebruik Imperial Tree als integrale oplossing

Door krachten te bundelen en de producten en diensten van de leden van het consortium naadloos op elkaar aan te laten aansluiten, ontstaat de mogelijkheid van verticale integratie door samenwerking. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van deeloplossingen die zich reeds in andere marktsegmenten hebben bewezen, of die zelfs al tot marktstandaard zijn verheven. Door intensieve samenwerking ontstaat  een end-to-end oplossing die business waarde levert voor de netbeheerder.